Granty

W ramach działalności zakładu od roku 2003 realizowano następujące granty:

 1. 2003-2006, granty KBN Nr 2H01H02625
   "Zasiedlenie Jaskini Biśnik w środkowym plejstocenie. Interdyscyplinarne badania osadów jaskiniowych"- kierownik: K. Cyrek
 2. 2006-2008, Grant promotorski KBN Nr 1H01H01830
  "Metody cyfrowe w interpretacji wyników badań archeologiczno-przyrodniczych Jaskini Biśnik" - kierownik: K. Cyrek. Główny  wykonawca - doktorant: Łukasz A. Czyżewski
 3. 2009-2012, Grant KBN Nr NN109318237
  "Przyrodnicze i kulturowe aspekty środkowopaleolitycznego osadnictwa w Jaskini Biśnik" - kierownik: K. Cyrek
 4. 2011-2014, Grant NCN Nr 2011/01/N/HS3/01299
  „Osadnictwo paleolityczne doliny Wodącej i doliny Udorki (Wyżyna Częstochowska) na tle uwarunkowań paleośrodowiskowych” - kierownik: M. Sudoł
 5. 2011, Grant UMK Nr 330-NH "Inwentarze krzemienne z polskich stanowisk kultury mikockiej" - kierownik: M. Sudoł
 6. 2012, Grant UMK Nr 1048-NH "Wokół stanowisk epoki kamienia. Mapa wychodni surowców krzemiennych w środkowej części Wyżyny Częstochowskiej" - kierownik: M. Sudoł
 7. 2012, Grant UMK Nr 1056-NH "Rozpoznanie i ocena stanu zachowania namulisk archeologiczno-przyrodniczych stanowisk jaskiniowych w paśmie Skał Kroczyckich" - kierownik: Ł. Czyżewski
 8. 2013, Grant UMK Nr 1579-NH "Holoceńskie poziomy kulturowe na jaskiniowym stanowisku „Schronisko w Smoleniu III”, w oparciu o datowania radiowęglowe" - kierownik: M. Sudoł
 9. 2013, Grant UMK Nr 1597-NH "Najstarsze paleolityczne osadnictwo jaskiniowe w paśmie Skał Kroczyckich" - kierownik: Ł. Czyżewski

 

Published on 02/12/2014, 12:06:54.
Last updated on 02/17/2014, 13:25:41.