Działalność dydaktyczna

 

Program obejmuje zagadnienia z zakresu paleolitu w tym specyfikę metodyki badań jaskiniowych, zajęcia praktyczne oraz objazdy naukowe.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników zakładu

 

Wykłady i ćwiczenia w ramach studiów na kierunku archeologia:

 • Archeologia powszechna: paleolit i mezolit
 • Wstęp do archeologii
 • Archeologia Ziem Polskich: od paleolitu po wczesne okresy epoki żelaza
 • Adaptacje kulturowe w paleolicie i mezolicie
 • Informatyka w archeologii (labolatorium)

 

Zajęcia ze specjalizacji Archeologia prehistoryczna:

 • Początki zasiedlenia Europy
 • Surowce krzemienne w pradziejach – górnictwo, dystrybucja
 • Archeologia jaskiń
 • Metody badań źródeł paleolitycznych i sposoby ich dokumentacji
 • Kultura symboliczna paleolitu i mezolitu
 • Proseminarium
 • Seminarium licencjackie i magisterskie

 

Published on 02/12/2014, 12:07:39.
Last updated on 02/17/2014, 13:35:25.